Ευγενίδειο Θεραπευτήριο

Παπαδιαμαντοπούλου 20,
Ιλίσια

Τηλ. Επικοινωνίας

‭6936752592‬

Δευτέρα - Σάββατο

10:00-20:00

Ερευνητικό έργο

Dr Theodoros KaratzasΤην περίοδο (1984-1988) ειδικότητάς μου στη Χειρουργική κλινική  και ως Επιμελητής Κλινικής Έρευνας (Clinical Research Registrar) στη Μονάδα Τεχνητής Διατροφής και Χειρουργικού Μεταβολισμού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Sheffield Αγγλίας συμμετείχα σε αξιόλογες κλινικές-ερευνητικές μελέτες τεχνητής διατροφής και εκτίμησης θρέψης των χειρουργικών ασθενών. Μελέτησα και εισήγαγα στην κλινική πράξη την πρωτοποριακή μέθοδο της ηλεκτρικής εμπέδησης άνω άκρου για τη μέτρηση του λίπους και μυϊκής μάζας του βραχίονα, ως δείκτες θρεπτικής εκτίμησης και παρακολούθησης των θρεπτικών διαταραχών στους χειρουργικούς ασθενείς, που αποτέλεσε το υλικό της διδακτορικής μου διατριβής. Για τη μελέτη αυτή βραβεύθηκα (1ο βραβείο) από την Πανευρωπαϊκή Εταιρεία Παρεντερικής και Εντερικής Διατροφής (ESPEN).

Ως Επιμελητής Β’ Χειρουργικής στην Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Ρίου Πατρών ανέπτυξα έντονη ερευνητική δραστηριότητα με τη δημιουργία πειραματικών μοντέλων ακτινικής εντερίτιδας και βακτηριακής μετακίνησης σε επίμυες και αντιμετώπισής τους με τη χορήγηση αυξητικών παραγόντων. Οι μελέτες αυτές βραβεύθηκαν με επιδοτούμενο πρόγραμμα από την Πανευρωπαϊκή Εταιρεία Παρεντερικής και Εντερικής Διατροφής (ESPEN).

Ως Visiting Surgeon στο Κέντρο Μεταμοσχεύσεων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Pittsburgh των ΗΠΑ, συμμετείχα σε ερευνητικά προγράμματα μεταμόσχευσης νησιδίων παγκρέατος σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου-1, και ασχολήθηκα με πειραματικές μελέτες αναγέννησης των β-κυττάρων των παγκρεατικών νησιδίων με τη χορήγηση αυξητικών παραγόντων.

Ως Έμμισθος Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής στο Κέντρο Μεταμοσχεύσεων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Jackson Memorial του Miami ασχολήθηκα συστηματικά με τα κλινικά-ερευνητικά προγράμματα των χιμαιρικών μελετών που αφορούσαν τη χορήγηση κυττάρων μυελού των οστών από εγκεφαλικά νεκρούς δότες σε μεταμοσχευμένους λήπτες συμπαγών και πολυσπλαχνικών οργάνων για την επίτευξη ειδικής προς το δότη ανοχής. Ήμουν υπεύθυνος συντονισμού 2 πρωτοποριακών ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτημένων από το NIH, υπό την επίβλεψη των καθηγητών Ανδρέα Τζάκη και J. Miller. Συμμετείχα επίσης σε ερευνητικά προγράμματα μεταμόσχευσης νησιδίων παγκρέατος με τη χορήγηση κυττάρων μυελού των οστών για την επίτευξη ειδικής ανοχής, σε συνεργασία με τον διευθυντή του κέντρου μεταμόσχευσης νησιδίων, καθηγητή C. Ricordi.   

Ως Επιμελητής Α’ Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ρίου Πατρών  ήμουν επιστημονικός υπεύθυνος ενός επιδοτούμενου ερευνητικού προγράμματος από την Πανευρωπαϊκή Εταιρεία Χειρουργικής Έρευνας (ESSR), (1ο βραβείο “The Walter Brendel Prize”), σε συνεργασία με το ερευνητικό τμήμα του κέντρου μεταμοσχεύσεων του Jackson Memorial Hospital του Μiami, που αφορούσε την αναγεννητική ικανότητα του ηπατοκυτταρικού αυξητικού παράγοντα (HGF) στη βαριά οξεία σωληναριακή νέκρωση νεφρού σε επίμυες που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση νεφρού. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού παρέμεινα 21/2 μήνες ως Επισκέπτης Καθηγητής Έρευνας στο ερευνητικό εργαστήριο του κέντρου μεταμοσχεύσεων του Jackson Memorial Hospital του Μiami.

Ως Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική-Πειραματική Χειρουργική» είχα πλούσιο ερευνητικό έργο αναλαμβάνοντας την οργάνωση και επίβλεψη διαφόρων πειραματικών μελετών που αφορούσαν:

  1. Βλάβες ισχαιμίας–επαναιμάτωσης ήπατος και νεφρών σε μικρά ζώα εργαστηρίου, τους προστατευτικούς παράγοντες και χειρισμούς πρόληψης και προστασίας των βλαβών αυτών. Από τις μελέτες αυτές εκπονήθηκαν  διδακτορικές διατριβές νέων συναδέλφων.
  2. Ήμουν ο κύριος ερευνητής σε 4 πειραματικές μελέτες και ερευνητικά προγράμματα επιδοτούμενα  από Ελληνικές Ιατρικές Εταιρείες και Διεθνείς Οργανισμούς.
  3. Συμμετείχα σε δύο (2) μεγάλα ερευνητικά προγράμματα: 

Το 10, αφορούσε την αντιμετώπιση των μεταβολικών διαταραχών και επιπλοκών στο διαβήτη τύπου-1, που χρηματοδοτήθηκε για τρία (3) έτη από το Υπουργείο Ανάπτυξης- Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Το 20, περιλάμβανε την επικάλυψη των νησιδίων παγκρέατος για μεταμόσχευση σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου-1, και χρηματοδοτήθηκε για τρία (3) έτη από το πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009», ESPA 2007-2013.

Το διάστημα της 5/μήνης εκπαιδευτικής μου άδειας στο μεταμοσχευτικό κέντρο νησιδίων παγκρέατος του Πανεπιστημίου Tucson-Arizona συμμετείχα σε μελέτες συντήρησης ανθρώπινων και χοίρειων μοσχευμάτων παγκρέατος με την πρωτοποριακή τεχνολογία της συνεχούς έγχυσης υγροποιημένου οξυγόνου “persufflation”. Στο κέντρο μεταμόσχευσης παγκρέατος και νησιδίων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Edmonton-Canada, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή AMJ. Shapiro, ήμουν από τους κύριους συνεργάτες στην πρώτη κλινική μελέτη συντήρησης  παγκρέατος με “persufflation” και στις μεταμοσχεύσεις νησιδίων που ακολούθησαν σε ασθενείς με διαβήτη τύπου-1. Η μελέτη αυτή χρηματοδοτήθηκε από το NIH/NIDDK των ΗΠΑ. 

Διδακτορικές Διατριβές

Ήμουν Επιβλέπων Καθηγητής του ΕΚΠΑ σε επτά (7) διδακτορικές διατριβές οι οποίες ολοκληρώθηκαν και μέλος 3/μελούς εισηγητικής επιτροπής για την εκπόνηση οκτώ (8) διδακτορικών διατριβών.

Διεθνή Bραβεία & Xρηματοδοτημένα ερευνητικά προγράμματα

Συνολικά, για το ερευνητικό μου έργο  τιμήθηκα :

Δέκα (10) βραβεία και τιμητικές διακρίσεις από επιστημονικές εταιρείες και οργανισμούς (6 Διεθνείς και 4 Εθνικές).

Συμμετείχα σε δώδεκα (12) χρηματοδοτημένα ερευνητικά προγράμματα ως κύριος ή συνεργαζόμενος ερευνητής για κλινικο-ερευνητικές και πειραματικές μελέτες (7 από διεθνείς οργανισμούς και 5 από εθνικούς).

Χρησιμοποιούμε cookies για την παρακολούθηση της υγείας του ιστότοπου.